Anwar, Syamsul. “Ta’arud Al-Adillah Dan Tanawu’ Dalam Ibadah : Tinjauan Tentang Bacaan Basmalah Dalam Salat”. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 47, no. 2 (July 1, 2013). Accessed July 14, 2024. https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/76.