Ahmad, A. Z. “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Asy-Syarī’ah Jasser Auda”. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, vol. 52, no. 1, May 2018, pp. 55-73, doi:10.14421/ajish.v52i1.945.