Sirait, S. “Tauhid Dan Hukum Tentang Bangsa-Bangsa (Telaah Atas Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi)”. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, vol. 47, no. 2, June 2013, doi:10.14421/ajish.v47i2.73.