[1]
H. Hajar, “Analisia Hadis Penetapan Awal Bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal)”, AJISH, vol. 49, no. 1, pp. 211–229, Jun. 2015.