Ahmad, A. Z. (2018) “Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid asy-Syarī’ah Jasser Auda”, Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 52(1), pp. 55–73. doi: 10.14421/ajish.v52i1.945.