Anwar, S. (2013) “Ta’arud Al-Adillah Dan Tanawu’ Dalam Ibadah : Tinjauan Tentang Bacaan Basmalah Dalam Salat”, Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 47(2). doi: 10.14421/ajish.v47i2.76.