Sirait, S. (2013) “Tauhid Dan Hukum Tentang Bangsa-Bangsa (Telaah atas Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi)”, Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 47(2). doi: 10.14421/ajish.v47i2.73.