M. Usman, M. U. (2011) “Analisis Historis dan Filosofis Terhadap Pemikiran Kontekstualisasi Hukum Islam”, Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 45(1). doi: 10.14421/ajish.v45i1.6.