Bahiej, A. (2014) “Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia”, Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 48(2), pp. 333–361. doi: 10.14421/ajish.v48i2.120.