Anwar, Syamsul. 2013. “Ta’arud Al-Adillah Dan Tanawu’ Dalam Ibadah : Tinjauan Tentang Bacaan Basmalah Dalam Salat”. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 47 (2). https://doi.org/10.14421/ajish.v47i2.76.