Bahiej, Ahmad. 2014. “Studi Komparatif Terhadap Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia”. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 48 (2):333-61. https://doi.org/10.14421/ajish.v48i2.120.