Sirait, S. (2013). Tauhid Dan Hukum Tentang Bangsa-Bangsa (Telaah atas Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi). Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, 47(2). https://doi.org/10.14421/ajish.v47i2.73