(1)
Ismail, I. Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam. AJISH 2009, 43.