(1)
Hajar, H. Analisia Hadis Penetapan Awal Bulan Kamariah (Ramadan Dan Syawal). AJISH 2015, 49, 211-229.