[1]
Ahmad, A.Z. 2018. Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid asy-Syarī’ah Jasser Auda. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum. 52, 1 (May 2018), 55–73. DOI:https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.945.