[1]
Anwar, S. 2013. Ta’arud Al-Adillah Dan Tanawu’ Dalam Ibadah : Tinjauan Tentang Bacaan Basmalah Dalam Salat. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum. 47, 2 (Jul. 2013). DOI:https://doi.org/10.14421/ajish.v47i2.76.