[1]
Sirait, S. 2013. Tauhid Dan Hukum Tentang Bangsa-Bangsa (Telaah atas Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi). Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum. 47, 2 (Jun. 2013). DOI:https://doi.org/10.14421/ajish.v47i2.73.