[1]
Bahiej, A. 2014. Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum. 48, 2 (Dec. 2014), 333–361. DOI:https://doi.org/10.14421/ajish.v48i2.120.