[1]
Abubakar, A. 2009. Konsep Penerapan Syariat Islam dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang pada Remaja SMA Kota Banda Aceh. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum. 43, 2 (Jul. 2009). DOI:https://doi.org/10.14421/ajish.v43i2.105.