Dinamika Fikih Pola Mazhab: Kontekstualisasi Bermazhab dalam Fikih NU

Ahmad Arifi(1),


(1) 
Corresponding Author

Abstract


Pemikiran fikih pola mazhab yang diikuti NU pada dekade 1990-an hingga sekarang mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Kedinamisan ini sebagai buah dari munculnya pandangan-pandangan kritis dari para ulama (intelektual) NU, terutama berkenaan dengan sikap penerimaan mereka terhadap alturs al-qad berupa kitab-kitab fikih mazhab. Di antaranya adalah perlunya kontekstualisasi kitab fikih mazhab yang dimunculkan oleh Sahal Mahfudh, pengembangan metodologi fiqhnya (istinbat hukum yang ditempuh), dan perluasan cakupan tentang al-kutub al-mutabarah yang menjadi sumber/rujukan keputusan hukum, sehingga wacana pemikiran fikih NU semakin dinamis.

Full Text: PDF

Keywords


fikih; mazhab; kontekstualisasi; NU

Article Metrics

Abstract View : 1120 times
PDF Download : 848 times

DOI: 10.14421/ajish.2009.43.1.%p

Refbacks

  • There are currently no refbacks.