Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang

Ramlan Yusuf Rangkuti

Abstract


Al-Qadh(peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Allah Swt memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Rasulullah Saw secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah. Rasulullah Saw juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan 'uqumumnya; juga dalam masalah hisbahseperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah mazhim mengenai penetapan harga; dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan dan sebagainya. Tulisan akan memfokuskan pada penyelesaian sengketa dalam masalah ekonomi Islam.

Keywords


Ekonomi Islam; Tahkim; Hakim

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2011.%25x

Article Metrics

Abstract view : 872 times
PDF - 1396 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Refrensi      : eztekno.com

Print ISSN    : 0854-8722

Online ISSN : 2443-0757

Indexed By :